Thursday, October 9, 2008

iNi Contoh RaNcANgAN PeNGaJaraN HaRian....

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran: Bahasa Melayu
Tahun: 3 Ceria
Tarikh: 24 September 2008
Masa: 60 minit
Bilangan Murid: 20 orang
Tema: Amalan Hidup Sihat
Tajuk: Jagalah Kesihatan Diri
Objektif:
Pada akhir pelajaran ini murid dapat:-
i. Menyatakan pendapat tentang topik dengan intonasi dan gaya yang betul.
ii. Memberikan makna kata, frasa dan menyatakan jenis ayat yang betul.
iii. Memberikan komen tentang bahan berdasarkan keperluan masa depan.

Fokus Utama:
6.1 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks.
Aras: 1 (i) Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.
Fokus Sampingan:
6.4 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks.
Aras: 2 (i) Menjelaskan isi tentang sesuatu teks yang dibaca.

Pengetahuan sedia ada:
1) Murid pernah mempelajari tentang kesihatan.
2) Murid tahu makna sesuatu perkataan.


Kemahiran Bernilai Tambah:
· Kemahiran Berfikir
· Kecerdasan Pelbagai
· Konstruktivisme.

Sistem Bahasa:
Morfologi
· Kata tunggal
· Kata majmuk
Sintaksis
· Ayat tunggal
· Ayat majmuk
Kosa kata
· Cerdas
· Cergas
· Berkhasiat
· Seimbang
· Dijangkiti

Penyerapan: Ilmu
Kesihatan
Pemakanan
Nilai Murni
Bekerjasama
Menghargai

Bahan Bantu Mengajar:
· Gambar-gambar.
· Petikan teks.
· Borang pengurusan grafik.
· Laptop dan LCD.

Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran
Catatan

Pendahuluan
(2 minit)

Doa:
اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين
Murid membaca doa dengan diketuai oleh seorang murid.
Guru membetulkan kesilapan murid ketika berdoa.
BBM:
- carta doa
Nilai:
- khusyuk
- tawaduk
Set induksi
(5 minit)

Refleksi tentang perbuatan/amalan yang dilakukan dalam kehidupan seharian.
Guru bersoal jawab dengan murid-murid tentang cara penjagaan kesihatan yang betul.
Guru meminta pandangan murid kesan tidak menjaga kesihatan.
Guru mengaitkan dengan tajuk hari ini.

KB:
- Pemikiran reflektif
Teknik:
- Sumbangsaran
- Soal jawab

Langkah 1
(20 minit)
Petikan ‘Badan Sihat Otak Cerdas’.

Guru mambacakan teks. Murid-murid menyemak.
Guru meminta beberapa orang murid membaca teks. Guru membimbing murid membaca dengan bahasa yang betul dan jelas.
Sambil membaca, guru meminta murid membuat catatan isi penting.

BBM:
- Petikan ‘Badan Sihat Otak Cerdas’.
Teknik:
- Sumbangsaran

Langkah 2
( 10 minit)
Makna perkataan yang berwarna dalam teks.
Guru bersoal jawab dengan murid tentang makna perkataan yang berwarna.
Guru meminta murid menyatakan makna perkataan mengikut konteks.
BBM:
- Petikan ‘Badan Sihat Otak Cerdas’.
KB:
- Menjana idea
KKE:
Kesedaran kendiri
- keyakinan diri
Teknik:
- bersoal jawab
- perbincangan


Langkah 3
(15 minit)
Mengelaskan amalan gaya hidup sihat dan gaya hidup tidak sihat.
Guru mamaparkan slaid amalan gaya hidup sihat dan gaya hidup tidak sihat.
Murid mengelaskan amalan gaya hidup sihat dan gaya hidup tidak sihat.
BBM:
- Laptop
- LCD


Langkah 4
(5 minit)
Borang pengurusan grafik.
Guru meminta murid melengkapkan borang pengurusan grafik yang telah diberikan.
Guru membincangkan jawapan bersama murid-murid.


BBM:
- Borang pengurusan grafik.
KB:
- Penyelesaian masalah
Teknik:
Perbincangan.


Penutup
(3 minit)

Rumusan tentang isi pelajaran.
- menasihati pelajar supaya mengamalkan gaya hidup sihat.
Murid diminta menyatakan perkara-perkara yang telah dipelajari.
Guru membuat;
Penutup kognitif:
Guru dan murid membuat rumusan tentang amalan gaya hidup sihat.
Penutup sosial:
Guru memberi penghargaan
kepada murid kerana dapat
menjalankan aktiviti P&P
dengan baik.
Nilai:
- kesedaran kendiri
- bertanggungjawab


Refleksi/Ulasan

No comments: